BTC
ریال۳۹٬۷۱۷
+1.33%
ETH
ریال۲٬۲۸۹
-0.31%
LTC
ریال۱۴۰
+3.79%
DASH
ریال۱۵۱
+3.62%
XMR
ریال۲۳۰
+2.07%
NXT
ریال۰
+1.33%
ETC
ریال۴۹
-0.98%
DOGE
ریال۰
-1.02%
ZEC
ریال۱۰۴
+0.91%
BTS
ریال۰
+0.53%
DGB
ریال۰
-2.3%
XRP
ریال۱
+9.39%
BTCD
ریال۱۰۰
+1.33%
PPC
ریال۱
-2.79%
CRAIG
ریال۰
+1.33%
XBS
ریال۳
-5.8%
XPY
ریال۰
0%
PRC
ریال۰
0%
YBC
ریال۲٬۸۰۱
-0%
DANK
ریال۰
+1.33%

حراج نفت

«پایین، پایین و بازهم کمی پایین‌تر». این وضعیت بازارنفت است. قیمت‌ها طی یک ماهه گذشته روی شیب نزول قرار گرفتند و…