BTC
ریال۵۹٬۷۷۶
-3.11%
ETH
ریال۲٬۳۲۷
-4.48%
LTC
ریال۳۰۲
-2.18%
DASH
ریال۳۶۸
-3.03%
XMR
ریال۳۵۸
+5.47%
NXT
ریال۰
-0.94%
ETC
ریال۴۳
+16.67%
DOGE
ریال۰
-23.77%
ZEC
ریال۲۸۵
+8.61%
BTS
ریال۰
-3.96%
DGB
ریال۰
+13.6%
XRP
ریال۲
-7.28%
BTCD
ریال۱۵۰
-3.11%
PPC
ریال۱
-6.22%
CRAIG
ریال۰
-3.11%
XBS
ریال۳
-3.9%
XPY
ریال۰
0%
PRC
ریال۰
0%
YBC
ریال۱۲٬۸۸۸
+19.99%
DANK
ریال۰
-3.11%

حراج نفت

«پایین، پایین و بازهم کمی پایین‌تر». این وضعیت بازارنفت است. قیمت‌ها طی یک ماهه گذشته روی شیب نزول قرار گرفتند و…